Snarkningar

•SNARKNINGAR• Snarkningar är ett tecken på icke optimal andning. Vid snarkning så munandas och överandas/hyperventilerar du. Du vädrar ut för mycket koldioxid som leder till stresspåslag för kroppen. Svalget är också ofta trångt vilket leder till ytlig andning. Vi behöver