Behandlingar

Aroma Touch Massage

Aroma Touch -massagen är applicering av eterisk olja på rygg och fötter. Denna massage kombinerar de unika fördelarna med mänsklig beröring med kraften hos eteriska oljor för att skapa en övergripande hälsoupplevelse. 

Aroma touch massage

Avslappnings Massage

Lugn och mjuk massage. Alla grepp utförs med ett lätt tryck och med långsamma rörelser till lugn och behaglig bakgrundsmusik, en massage för dig som känner dig stressad och har mycket spänningar i kroppen. Massagen ökar utsöndring av “lugn och ro” hormon vilket hjälper dig slappna av och ger dig återhämtning.

Medveten Andning

Andningen är något vi har med oss hela livet. Tyvärr börjar vi ofta redan tidigt i livet andas fel vilket i sin tur kan leda till ohälsa i form av sömnproblem, trötthet, stress.

Medveten Andning | Andningsträning
lymfmassage

Lymfmassage

Lymfsystemet är kroppens rengöringssystem. Det styrs av vår andning och flödar som bäst när kroppen är avslappnad.

Vibrationsplatta

En vibrationsplatta är en slags vibrerande platta som du står på eller på annat sätt tränar med för att uppnå ett effektivare träningspass.

Vibrationsplatta
Händer i en ring

MSTR - Ärrvävnadsbehandling

Ärr kan orsaka olika problem i kroppen. Till exempel minskad blod- och lymfflöde, försvagad muskelstyrka, minska rörlighet och begränsningar i bindväven.

Kinesiologi

Kinesiologi är den vetenskapliga studien av människokroppsrörelser. Kinesiologi behandlar fysiologiska, biomekaniska och psykologiska principer och rörelsemekanismer.

Kvinna i rörelse

Coaching

Coachning är en process som väcker dina tankebanor och din kreativitet till att hitta nya lösningar på problem som verkat olösliga