Kinesiologi

biopatisk kinesologi

Jag är under utbildning, och tar emot för ELEVBEHANDLING!

Biopatisk kinesiologi är ett sätt att hitta obalanser och rätt terapi. Med hjälp av ett så kallat muskeltest kan man hitta frekvensstörningar (energistörningar) från virus, bakterier, svamp, parasiter, tungmetaller, kemikalier, näringsbrister, toxiner, allergier, strålning, fokalstörningar, organstörningar, störningar i rörelseapparaten, hormonobalanser, syrabasbalans, meridianer, känslor m.m. Man kan se vilka organ, körtlar, vävnader och meridianer som är i obalans.

Man kan också testa vilken obalans som är viktigast att ta hand om först, samt vilken terapi som är lämpligast. Detta gör att man kan minimera antalet preparat till klienten och ändå få positiva resultat.

Biopatisk kinesiologi är ett system som är lätt att använda

Den är ofta mindre krånglig än många andra former av kinesiologi. Den är inte heller tröttande, eftersom man använder sig av en neutral indikatormuskel (klienten bildar en ring med tumme och ett finger till, en ”o-ring”, som terapeuten mjukt drar i).

Man använder sig av testampuller med inprogrammerade frekvenser, mudran, samt reflexpunkter på kroppen Man behöver inte jobba med mentala ja och nej frågor och pauslåsning behöver sällan användas (men man kan förstås om man vill).

Man skiljer klart på analys och terapi

Svaghet i indikatormuskeln betyder alltid obalans och för att hitta rätt terapi söker man alltid efter styrka. Detta gör det lättare att hålla sig fokuserad på det man gör.