Kundalini och chakrasystemet

Vårt yogiska energisystem

Inom den yogiska filosofin ser man på kroppen ur ett holistiskt perspektiv, det vill säga kropp, själ, psyke och ande är tätt sammankopplade och påverkar varandra. Det går alltså inte bara att titta på den fysiska skadan utan man tittar på även pyskiskt och så vidare.

I kroppen har vi energikanaler, så kallade nadis. (Inom den kinesiska medicinen heter det meridianer)  Det finns 72 000 st. De har sitt ursprung i navelchakrat. 72 st av dem är mer centrala varav tre stycken, Sushumna, Ida och Pingala, går genom ryggraden. Ida mynnar i vänster näsborre och är kylande och lugnande. Pingala mynnar i höger näsborre och är värmande och ger energi.

Vi andas in livsenergi, prana och andas ut eliminerande energi apana.

Kundalini är en energireserv som ligger oanvänd i rotchakrat. Kundalini är snurrad tre och ett halv varv kring rotchakrat. När vi utövar kundaliniyoga så kommer prana (livsenergi) och apana (eliminerande energi) mötas i navelchakrat. Hetta uppstår och denna hetta går ner till rotchakrat och väcker kundalinienergin som då stiger i sushumna genom alla charkan ända upp till kronchakrat där det vänder och går tillbaka.

Chakrasystemet

Chakra betyder hjul och är energicentrum i kroppen. Vi har åtta stycken charkan och alla utom det åttonde är placerat utmed ryggraden. Det åttonde, auran, är placerat runt om oss.

Första chakrat, rotchakrat

Är placerat i perineum. Kroppsdelar som är sammanlänkade med rotchakrat är fötter, ben, ändtarm, tjocktarm, skelett och binjurar.

Om rotchakrat är balanserat är man grundad, centrerad, trygg, lojal, stabil, normal elimitation. Om rotchakrat är i obalans visar det sig genom rädsla och osäkerhet, isolation, minskad fysiskt och mentalt motstånd, pervisioner, ländryggsbesvär, övervvikt, förstoppning, depression, svårt att släppa taget.

Rotchakrats färg är röd

Andra chakrat, relationschakrat

Relationschakrat är placerat ovanför blygdbenet och kroppsdelar som är kopplade till chakrat är livmoder, äggstockar, testiklar, könsorgan, urinblåsa. Vid ett balanserat relationschakra är man positiv, kreativ. Man har kontakt med sin njutning, lust, glädje och längtan. Man har en avslappnad attityd till sexualitet och sensualitet. Kroppen har en bra balans mellan fysisk rörlighet och styrka.

Är relationschakrat obalanserat visas det som ländryggsbesvär,  impotents/frigidhet, problem kopplad till sexualitet, skam, inga gränser, osunda relationer.

Färgen för andra chakrat är orange.

Tredje chakra, navelchakrat

Tredje chakra finns kring naveln. Kroppsdelar som är länkade till navelchakrat är bukspottkörteln, njurar, gallblåsa, lever och tunntarm.

Är navelchakrat balanserat har du bra hälsa, bra matsmältning och hög energinivå. Du är handlingskraftig, optimistisk,har stark karaktär, ansvarstagande och vågar vara sårbar. Tecken på ett obalanserat navelchakra är trötthet, diabetes, magproblem, rädsla, tillbakadragna känslor, svårt att fatta beslut, mat/drogmissbruk.

Navelchakrats färg är gul.

Fjärde chakrat, hjärtchakrat

Fjärde chakrat finns mitt i bröstet, i höjd med det fysiska hjärtat. Kroppsdelar som länkas samman med hjärtchakrat är händer, armar, hjärta, lungor, brässen, huden. Ett balanserat hjärtchalra visar sig som ett starkt immunförsvar, kontakt med kärlek, medkänsla för sig själv och andra, acceptans, integritet, värdighet, uppfyllelse av drömmar, visdom. Är hjärtchakrat däremot obalanserat yttrar det sig som oregelbunden och snabb puls, högt blodtryck, ytlig andning, astma, infektionskänslig, känsla av ensamhet, rädd för närhet, bekräftelsebehov, svårt att visa känslor, lättsårad.

Hjärtchakrats färg är grön

Femte chakrat, halschakra

Halschakrat är placerat i halsen och berör kroppsdelarna hals, nacke, öron, mun, tänder, sköldkörtel, parasköldkörtel, stämband.

Är halschakrat i balans sover man djupt, talar tydligt och kan göra sig hörd och förstådd. Har lätt att uttrycka känslor och tankar på ett sunt sätt. Har kontakt med kreativiteten, sann mot sig själv och andra.

Är det i obalans visar det sig genom förkylningar, bihåleinflammation, problem i nack- och axelregionen, sköldkörtelproblem, tandgnissling, heshet.

Halschakrats färg är blå

Sjätte chakrat, pannchakrat-tredje öga

Placerat mellan ögonbrynen/tredje ögat.

Kroppsdelar som involveras är hypofysen, ögon, hjärna, panna.

Ett balanserat pannchakra visar sig genom bra minne, kontakt med den inre visdomen. Vi slutar beklaga oss och stärker ytterligare vår intuition vilket ger bra omdöme. Disciplin och EQ.

Ett obalanserat pannchakrat vidar sig som huvudvärk, koncentrations- och inlärningssvårigheter. Syn- och hörselproblem. Lätt att fastnar i dagdrömmar/fantasivärldar. Misstänksamhet, rädd för sanningen, orolig, kan enbart tro på det som kan ses och mätas, förnekande av all andlighet.

Pannchakrats färg är indigo

Sjunde chakrat – kronchakrat

Placerat på hjässan och involverar tallkottskörteln, hjärnbarken och centrala nervsystemet.

Är kronchakrat i balans så är nervsystemet starkt, man har god fysisk och känslomässig uthållighet. Vidare är man totalt medveten och har en integrerad andlighet.

Är kronchakrat i obalans är man känslig för ljus och ljud. Det kan visa sig som neurologiska sjukdomar, hudproblem, kronisk utmattning (utan fysisk orsak). rädsla för döden, sorg och depression.

Kronchakrats färg är violett

Åttonde chakrat – Auran

Auran är det elektromagnetiska fältet som omger vår kropp. I balans har man stark fysisk hälsa, integritet, utstrålning, psykisk hälsa. I obalans har man svårt att skydda sig mot sjukdomar. svårt att skydda sig mot yttre negativitet och svårt att ta plats i omvärlden.

Aurans färg är vit men innehåller alla regnbågens färger.


För att läsa mer om chakrasystemet och hur vi kan påverka det mad yoga och mat bl.a. rekommenderar jag att läsa boken Kundaliniyoga- för kropp, sinne och själ av Ulrika Berglind

SparaSpara

Lämna ett svar