Hoppa till innehåll

Mantran

Om mantran

I urminnes tider har människan mässat/vibrerat mantran. Mantra är ljud och vibrationer och är ett bra sätt att ta sig förbi kaoset i hjärnan och lugna sinnet. Ordet mantra betyder befria sinnet. Mantran hjälper dig att nå koncentration i meditation,  det vill säga behålla fokus. Detta samtidigt som mantran har en välgörande effekt på sinnet, kroppen.

Mantran är tillsammans med andningsövningar och kroppsställningar de viktigaste teknikerna inom kundaliniyogan. Vi använder mantra vid in-och uttoning, tillsammans med andningen (tänk Sat på inandning och Nam på utandning) men också i meditationen, både tyst och sjungande/vibrerande.

All materia, alla ljud och alla tankar/känslor vibrerar med olika frekvenser. Man kan säga att hela världen vibrerar! Dessa vibrationer i världen och i dig själv påverkar din kropp och ditt sinne på många sätt. När du ljuder ett mantra påverkar du vibrationerna i dig. Alla mantran har olika vibrationer och de påverkar oss på olika sätt. Med hjälp av mantran kan vi alltså rena vårt undermedvetna och förminska egot. I gommen finns 84 meridianpunkter placerade. När vi ljuder mantran så slår tungspetsen och ljudvågor mot dessa meridianpunkter och de stimuleras olika beroende på vilket mantra man ljuder. Därmed har varje mantra en särskild effekt på oss.

Mantran påverkar också olika körtlar i kroppen, bland annat tallkottkörteln och hypofysen som i sin tur ger dig harmoni och balans i sinnet och kroppen.

Mantra är som en positiv affirmation. Det spelar ingen roll om du vet vad mantrat betyder, utan vibrationerna når fram ändå. Upprepar du dem ofta så ger det en positiv effekt på dig.

Yogi Bhajan sa att meditation tillsammans med mantra och långsamma rörelser är den mest effektiva formen av meditation för stressade människan.

Vanliga mantran inom Kundaliniyogan

Ong Namo Guru Dev Namo – “Jag hälsar den obegränsade kreativa kraften och den inre visdomen”

Sat Nam – “Jag är sann” eller “Sanning är min identitet”

Wahe Guru – “Obeskrivlig insikt och visdom” eller “fantastiskt”

Sa Ta Na Ma – “födelse, liv, död, återfödelese”. Hela mantrat betyder “jag är den sanning jag mediterar på”

Guru Guru Wahe Guru, Guru Ram Das Guru – ”Visdom och insikt kommer såsom en tjänare av de oändliga”

Ra Ma Da Sa, Sa Se So Hung– “Sol, måne, jord, oändlighet, totalitet, jag är du”

Sa Re Sa Sa ,Sa Re Sa Sa Sarang
Har Re Har Har Hare Re Har Har Har Re Har Har Harang- 
Jag för det begränsade upp till det obegränsade och det obegränsade ner till det begränsade eller Jag för jordens energi upp mot himlen och himlens energi ner mot jorden.

Kirtan Kriya

Den här meditationen brukar skämtsamt kallas för ”sopbilen” eftersom den rensar ut allt ”skräp” från sinnet, även det som ligger djupt begravet.

Mantrat som används är Sa Ta Na Ma.

Det har forskats mycket på meditationen Kirtan Kriya. Ordföranden och medicinska experten Dharma Singh Khalsa, M.D, för Alzheimer´s Research and Prevention Foundation (ARPF) i USA, har på nätet beskrivit effekterna av meditationenKirtan Kirya på följande sätt, i sammandrag (https://www.huffingtonpost.com/entry/meditation-alzheimers_b_3625181.html)

Under de senaste tolv åren har ARPF bekostad forskning på Kirtan Kriya sångmeditation under tolv minuter. Detta arbete har särskilt fokuserat på Alzheimers sjukdom och på en förbättring totalt av hjärnans funktioner. För att mäta hjärnans hälsotillstånd har scanning med SPECT och MRI använts, men även använt sofistikerade minnes- och blodtester vid utvärdering av resultaten från experimenten.

Effekter på sinnet: förbättrad minnesfunktion hos vårdpersonal, minskad stress och nivåerna av det skadliga kortisolet sänktes. Förbättrad blodgenomströmning i hjärnan, framförallt till de områden som påverkar vår uppmärksamhet, koncentration, minne, depression, trauma och återhämtning. Även en positiv och hälsosam ökning av hjärnans storlek uppmättes. (De som har mediterat länge har större hjärnor som ser friskare ut än de som är nybörjare inom meditation.) Hjärnkemin förbättrades också på så sätt att antalet transmittorsubstanser ökade.

Effekter på kroppen: Ökning av telomeras, som är ett enzym som kontrollerar längden på dina telomerer, slutändarna på dina linjära kromosomer, i din DNA. Telomeraset upptäcktes av en kvinnlig forskare som 2009 fick nobelpriset för sin upptäckt. Korta telomerer leder till Alzheimers och ett accelererat åldrande och förkortad livslängd. En ökning med 44 % av telomeraset påvisades i experimentet efter 12 minuters daglig övning av Kirtan Kriya i 8 veckor för vårdpersonal som var mycket stressade. Detta är den kraftigaste ökning av telomeras som någonsin påvisats.

En minskning av dåliga gener. Vårdpersonalen som testades lyckades få ner aktiviteten i de gener som orsakar inflammation. Detta är viktig information eftersom inflammation är en markör för många sjukdomar, bland annat Alzheimers. Därmed blev det också en förbättring av aktiviteten hos de goda generna, inklusive de som styr immunförsvaret. Sömnen påverkades positivt, god sömn är livsviktigt för hjärnan och resten av kroppen. Sömnstörningar är en riskfaktor som kan leda till Alzheimers. Det andliga välmåendet och sinnesron ökade.

Lämna ett svar